Nascholing Vakbekwaamheid

ConsulTrans Solutions

 Uw partner in Nascholing vakbekwaamheid (code95)

Als ervaringsdeskundigen in het vakgebied Transport en Logistiek geven we opleidingen en nascholing vakbekwaamheid (code 95) voor chauffeurs rijbewijs C en D. De chauffeurs moeten 35 uren nascholing volgen om hun rijbewijs geldig te laten verklaren voor 5 jaar.

De informatie die chauffeurs krijgen in de nascholing strookt aan de actuele wetgeving daar onze trainers regelmatig worden bijgeschoold om op de hoogte te blijven.

We geven kwaliteitsopleidingen en de bagage die de chauffeurs krijgen dragen bij om het werk dagelijks veiliger en efficiënter uit te voeren. Er is een interactie tussen de trainer en de chauffeur zodat ze na de opleiding antwoord hebben gekregen op hun vragen.

Nieuw: Striktere regels zijn van toepassing voor wat betreft de verplichte nascholing vakbekwaamheid (code 95) (K.B. van 10.01.2013)

De opleiding moet  minstens één module bevatten over elk van de 3 thema’s van de punten 1 tot 3 van de lijst van te behandelen onderwerpen die bijgevoegd zijn aan het K.B. van 4 mei 2007.

Op de 5 dagen opleiding moet de chauffeur dus minstens één module volgen van de volgende verplichte categorieën:

1/Nascholing in rationeel rijden op bassis van de veiligheidsvoorschriften rijbewijs:

Ladingzekering (cat c)

Economisch rijden (cat c en d)

2/Toepassing van de voorschriften:

Vervoersdocumenten, reacties in een noodsituatie en aanrijdingsformulier (cat c)

Europese sociale reglementering, rij- en rusttijden (cat c en d)

3/Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:

De wegcode (cat c en d)

Professioneel Gedrag (cat c en d)

Personenvervoer (cat d)

Bovendien moet tenminste één van de modules gekozen door de bestuurder, een module zijn die minstens drie uur praktisch rijden bevat.

Naast inhouse opleidingen bieden we ook een hele reeks open opleidingen op verschillende locaties aan.

Planning opleidingen Nascholing Vakbekwaamheid


Onze opleidingen

Rijbewijs : C/D

Categorie : 3

Taal : fr

Volgende opleidingen

Geen opleidingen voorzien

Rijbewijs : C

Categorie : 3

Taal :

Volgende opleidingen

Geen opleidingen voorzien

Rijbewijs : C

Categorie : 3

Taal : fr

Volgende opleidingen

Geen opleidingen voorzien

Rijbewijs : C

Categorie : 1

Taal : fr

Volgende opleidingen

Geen opleidingen voorzien

Eco-rijden

Rijbewijs : D

Categorie : 1

Taal : fr

Doel

De bestuurder aanleren de kosten te verminderen en milieubewuster te rijden, in het kader van de Verplichte Nascholing Vakbekwaamheid van bestuurders van vrachtwagens.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat voor zover de bestuurder de regels oepast, deze opleiding  aanleiding kan geven tot:

10% à 15% besparing brandstof (± 60 % van de totale besparing op de verbruiken)

Besparing op de banden, de remmen, de olie, en andere mechanische onderdelen van de motor (± 40 % van de algemene besparing)

Inhoud

Theorie

Waarom economisch rijden, het economische en ecologische verband,

De punten waarop de bestuurder een invloed kan hebben,

Hoe de omkosten en gevolgen op het milieu verminderen: aandrijflijn, remsystemen, types van versnellingsbakken, wrijvingen, lading, reliëf, constante snelheid.

Praktijk

Herhaling van de hoofdpunten van de grondtheorie,

Rijden door de chauffeur om de geziene theorie toe te passen,

Demonstratie van het optimaal rijden door de opleider,

Toepassing door de chauffeur,

Uitleg tussen de verschillende fasen van het rijden en verslag aan het einde van de opleiding.

Organisatie

Theorie: Groepen van minimum 10 personen intra bedrijf, maximum 20 personen.

Praktijk: Individuele lessen

Didactisch materiaal

Theorie: PowerPoint presentatie

Praktijk: De bestuurder gebruikt zijn eigen vrachtwagen, vertrekpunt bij het bedrijf of bij ons opleidingscentrum.

Elke deelnemer krijgt een geplastificeerde samenvatting.

Duur

Theorie: 4 uur

Praktijk: 3 1/2 uur, uit te voeren binnen de 30 dagen na de theorie.
Légende F.C.O : AL= Alleur NO= Nossegem VA= Vaux-sur-Sûre WA= Wavre NA= Namur

Volgende opleidingen

Geen opleidingen voorzien

Ladingzekering

Rijbewijs : C

Categorie : 1

Taal : fr

Doel

Herhaling van de reglementering i.v.m. ladingzekering en wijzigingen d.d. 09/09/09 in het kader van de Nascholing Vakbekwaamheid van bestuurders van vrachtwagens.

Inhoud

Herhaling van de reglementering i.v.m. ladingzekering en wijzigingen d.d. 09/09/09

Herhaling van de fysische krachten van toepassing op een lading, de verschillende transportmiddelen (voertuigen), het verdelingsplan van een last, de zekeringmiddelen en –wijzen

Vereenvoudigde berekeningen (praktische oefeningen) van de te gebruiken zekeringmiddelen naargelang de transportomstandigheden, berekeningen van de door de deelnemers frequente vervoerde producten

Praktische voorstelling van reële situatie en -oplossingen op onze aanhangwagen.

Organisatie

Groepen van minimum 10 personen intra bedrijf, maximum 20 personen.

Didactisch materiaal

PowerPoint presentatie

Gebruik van verschillende zekeringmiddelen (spanriemen, kettingen, beschermingshoeken, antislipmat op onze aanhangwagen of op de bedrijfsvoertuigen)

Elke deelnemer krijgt een handboek met een samenvatting en een praktische geplastificeerde tabel met het aantal te gebruiken riemen.

Duur

8 uur
Légende F.C.O : AL= Alleur NO= Nossegem VA= Vaux-sur-Sûre WA= Wavre NA= Namur GO=Gosselies

Volgende opleidingen

Geen opleidingen voorzien

Vervoersdocumenten en aanrijdingsformulier

Rijbewijs : C

Categorie : 2

Taal : fr, nl

Doel

De verschillende transportdocumenten kennen, begrijpen en kunnen gebruiken, weten wat te doen bij een ongeval, een aanrijdingsformulier correct kunnen invullen in het kader van de Verplichte Nascholing Vakbekwaamheid van bestuurders van vrachtwagens.

 

Inhoud

Theorie i.v.m. de vervoersovereenkomst, de CMR – condities en formulier

Praktische oefeningen i.v.m. de CMR, belangrijke bijzonderheden

Theorie i.v.m. het gedrag bij noodsituaties en het aanrijdingsformulier

Praktische invuloefeningen van een aanrijdingsformulier in werkelijke omstandigheden

Vragen en antwoorden

Organisatie

Groepen van minimum 10 personen intra bedrijf, maximum 20 personen.

Didactisch materiaal

PowerPoint Presentatie

CMR en aanrijdingsformulieren

Elke deelnemer krijgt geplastificeerde samenvattingen (CMR – Checklijst van de bestuurder) en een uitgelegd aanrijdingsformulier.

Duur

8 uur
Légende F.C.O : AL= Alleur NO= Nossegem VA= Vaux-sur-Sûre WA= Wavre NA= Namur

Volgende opleidingen

09/03/2024 : NOSSEGEM
Inschrijving fco@consultrans-solutions.be ou 04/345 00 45

Rij- en rusttijden en tachograaf

Rijbewijs : C/D

Categorie : 2

Taal :

Doel

Herhalen van CE 561/2006, activiteiten van de chauffeur, rij- en rusttijden (verantwoordelijkheden en boetes) alsook het gebruik van de tachografen (digitaal en analogisch) in het kader van de Nascholing Vakbekwaamheid van bestuurders van vrachtwagens van meer dan 3,5 T.

Inhoud

Herzien van CE 561/2006, activiteiten van de chauffeur, rij- en rusttijden

  • Gebruik van de verschillende tachografen en vergelijking ervan

Praktische oefeningen i.v.m. de rij- en rusttijden op basis van schijven en digitale weergave + gezamenlijke verbetering

Verplichtingen van de chauffeurs (verantwoordelijkheden), risico’s van het beroep (boetes), wijze waarop de overtredingen worden vastgesteld

Praktische oefeningen op een digitale tachograaf en boeteberekeningen op basis van een lijst overtredingen

Vragen en antwoorden

Organisatie

Groepen van minimum 10 personen intra bedrijf, maximum 15 personen.

Didactisch materiaal

PowerPoint presentatie

Voor de praktische oefeningen stellen wij ter beschikking van de deelnemers verschillende modellen en types tachografen

Elke deelnemer krijgt geplastificeerde samenvattingen (Rij- en rusttijden, digitale tachograaf)

Duur

8 uur
Légende F.C.O : AL= Alleur NO= Nossegem VA= Vaux-sur-Sûre WA= Wavre NA= Namur GOS = Gosselies

Volgende opleidingen

Geen opleidingen voorzien

Wegcode

Rijbewijs : C/D

Categorie : 3

Taal : fr

Doel

Herhalen van de basisregels van de wegcode en de laatste wijzigingen.  Enkele recente wijzigingen van de verkeersregels zijn eveneens behandeld (aanvraag van de FOD Mobiliteit) in het kader van de Verplichte Nascholing Vakbekwaamheid voor vrachtwagen- en buschauffeurs.

 Inhoud

Herhalen van de beginselen die de wegcode beheersen.

  • Herhalen van de specifieke verkeersregels voor bestuurders van vrachtwagens en bussen.

Oefeningen in verband met de wegcode.

  • Herzien van het aanrijdingsformulier.

Organisatie

Groepen van minimum 10 personen intra bedrijf, maximaal 20 personen.

 Didactisch materiaal

PowerPoint presentatie

Test van de reflex meter, interactieve oefeningen.

Duur

8 uur
Légende F.C.O : AL= Alleur NO= Nossegem VA= Vaux-sur-Sûre WA= Wavre NA= Namur

Volgende opleidingen

Geen opleidingen voorzien

Professioneel gedrag

Rijbewijs : C/D

Categorie : 3

Taal :

Doel

Er bewust van worden dat de lichaamlijke en geestelijke gezondheid alsook de voeding een invloed hebben op ons rijgedrag, in het kader van de Verplichte Nascholing Vakbekwaamheid voor vrachtwagen- en buschauffeurs.

Inhoud

Ons rijgedrag naargelang onze vermoeidheid, alcoholgebruik, druggebruik en medicatie,…

De leefwijze van de chauffeur gebonden aan zijn flexibele werktijd en zijn verplaatsingen (altijd onderweg, evenwichtige voeding,…)

Het belang van het correct vertegenwoordigen van het bedrijf (Lichaamshygiëne, voorkomen (beleefdheid, rust..), …)

Invloed van vermoeidheid (cyclus activiteit / rust), rekening houden met rij- en rusttijden

Invloed van stress

Stress : Oorsprong en oplossingen

Rollenspel en oefeningen om met stress te leren omgaan

Organisatie

Groepen van minimum 10 personen intra bedrijf, maximaal 20 personen. 

’s Morgens bespreken onze opleiders het effect van alcohol, drugs en een goede leefhygiene alsook een herhaling van de rij- en rusttijden.

’s Namiddags legt een sofrologe de oorzaken uit van vermoeidheid en stress en leert ze ontspanningsoefeningen aan.

Didactisch materiaal

PowerPoint presentatie

Video’s

Praktische oefeningen
Duur

8 uur
Légende F.C.O : AL= Alleur  NO= Nossegem VA= Vaux-sur-Sûre WA= Wavre NA= Namur

Volgende opleidingen

Geen opleidingen voorzien

Menu